Privacyverklaring van Massage By Carola

 

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die

Massage By Carola verwerkt van haar klanten.
 

Wanneer u klant wordt van Massage By Carola of om een andere reden persoonsgegevens aan Massage By Carola verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze privacyverklaring te verwerken.

 

1. Verantwoordelijke

Verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens is:

     Massage By Carola

     Ruysdaellaan 10

     7312 MH Apeldoorn

     KvK: 67579957

     Telefoon: 06 40330264

     E-mail: info@massagebycarola.com

2. Welke gegevens verwerkt Massage By Carola en voor welk doel?

2.1 De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

     a) Voor- en achternaam
     b) Telefoonnummer

     c) Email-adres

Massage By Carola verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Uw naam, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan. Tevens worden uw naam, telefoonnummer en e-mailadres gebruikt voor het maken van een factuur,

indien wenselijk kan uw de factuur per e-mail ontvangen.
 

3. Bewaartermijnen

Massage By Carola verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment

dat u verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Massage By Carola

passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Massage By Carola

geen gebruik van diensten van derden.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1 Via Massage By Carola kunt u een verzoek indienen om uw persoonsgegevens

in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Massage By Carola zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u eveneens contact opnemen

met Massage By Carola.

5.3 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Massage By Carola uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact

opnemen met Massage By Carola.

5.4 Eventuele vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring kunnen

worden gericht aan de eigenaar van Massage By Carola via info@massagebycarola.com

6. Wijzigingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via deze website bekend gemaakt.